Mål og værdier
Psykologzonens mål er, at arbejde professionelt og kompetent med de opgaver vi påtager os med baggrund i et højt fagligt niveau. Vi er meget fleksible i vores løsninger og har respekt for de forskelligartede behov, der ligger hos den enkelte person, gruppe eller i selve situationen.

Det er centralt for os, at du eller I oplever jer selv som medspillere, og at vi sammen finder ud af hvordan samarbejdet skal forløbe. Vores kombinerede akademiske og kliniske baggrund, den gensidige faglige sparring og kontinuerlige efteruddannelse, er med til at sikre en høj kvalitetsmæssig standard.

På psykologzonen er vi ikke ensrettede i én bestemt psykologisk retning, men rummer et bredt spektrum af forskellige teori- og metodetilgange. Teori og metode vælges ud fra en afklaring af, hvem du er og hvilket problem, du står overfor.

Vi følger Dansk Psykologforenings regler for tavshedspligt og etik. Dette sikrer dig/jer et fortroligt samarbejde som foregår efter klare principper. Se i øvrigt de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.