Velkommen

Psykologzonen er en sammenslutning af seks universitetsuddannede psykologer. Formålet med psykologzonen er at yde psykologfaglig bistand til enkeltpersoner såvel som virksomheder.

Psykologzonens primære arbejdsområder indbefatter kurser, terapi, coaching, arbejde med organisationer og grupper, interkulturel rådgivning og kommunikation samt brugercentreret design.

Det er Psykologzonens styrke at vi har forskellig baggrund og interesseflader, og derfor inspirerer og supplerer hinanden fagligt. Vi arbejder både individuelt og sammen i forhold til de krav den enkelte opgave stiller.