Har I som virksomhed brug for at forstå jeres kunde eller målgruppe bedre? At opnå større kendskab til behov, ønsker og forventninger hos modtagerne af jeres produkt? Et bidrag til udvikling af nye innovative ideer og løsninger eller optimering af allerede eksisterende produkter?

Vi kan gennem kvalitative brugerundersøgelser bidrage med relevant viden om jeres kunde eller målgruppe og komme med sparring i udviklingsprocessen. Vi anvender metoder som interview, observation, associationsspil, visualiseringsøvelser, fokusgrupper og rollespil. Vi lægger vægt på at udforskningen af jeres brugere munder ud i viden som kan anvendes direkte i den videre udviklingsproces. Den anvendte metode tilpasses naturligvis jeres specifikke behov.

Vi arbejder bl.a. med:

  • Kvalitative brugerundersøgelser af individer og grupper
  • Brugerworkshops
  • Procesfaciliterende konsulentbistand
  • Kurser og temadage for virksomheder der ønsker at vide mere om brugercentrerede metoder og hvordan de kan anvendes i udviklingsprocessen.
Kontakt os og lad os give jer et bud på, hvordan vi kan bidrage til en større forståelse af jeres målgruppe og en forbedret kreativ udviklingsproces.