Coaching er en fremadrettet og personlig proces, som tager udgangspunkt i den konkrete arbejdssituation.
Coaching kan for eksempel være givende i forbindelse med karriereudvikling, til at få forståelse af egen position og funktion i en virksomhed og til at opretholde balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Du kan benytte dig af professionel coaching, hvis du fx ønsker at:

  • Udarbejde en personlig handlingsplan
  • Få struktur og fokus på egne må
  • Få klarlagt egne kompetencer
  • Få klarlagt værdier og mål
  • Træffe bevidste valg om jobskifte, efteruddannelse mm.
  • Få tydeliggjort forventninger og prioriteter til dit arbejdsliv
  • Øge effektivitet, produktivitet og tilfredshed
  • At blive bedre til at kombinere arbejde og privatliv
Coaching tilbydes til enkeltpersoner – både ledere og medarbejdere – og til virksomheder. Individuelle forløb, kurser eller workshops skræddersys efter behov.