I forsøget på at skabe optimale resultater møder organisationer og virksomheder ofte udfordringer, hvor det menneskelige aspekt er afgørende for resultatets succes. Psykologzonens psykologer kan facilitere denne proces på flere niveauer.

Udfordringer som organisationer i dag skal kunne håndtere kan for eksempel være organisations – og markedsforandringer, konflikter, kriser, samarbejdsvanskeligheder og stress.
Gennem enten kurser og temadage af kortere varighed eller sparring over tid kan vi bidrage til, at I møder og løser udfordringer på en konstruktiv måde og erhverver ny viden gennem processen.

Vi beskæftiger os bl.a. med:

  • Ledelsesudvikling
  • Samarbejde og kommunikation
  • Stresshåndtering
  • Konflikthåndtering
  • Kriseintervention
  • Forandringer i organisationen
  • Den svære samtale
  • Integration af marginaliserede medarbejdere
Kontakt os og lad os give Jer et bud på, hvordan vi kan bidrage konstruktivt til håndteringen af udfordringerne i jeres organisation.